Pi Kare Adası HizmetleriPi Kare Adası

ORGANİZASYON
 • Roadshow
 • Ürün tanıtımları
 • Üye/Abone kazanım çalışmaları
 • Bayi ziyaretleri
 • Sponsorluk çalışmaları
 • Sampling çalışmaları
 • Kongre ve fuar çalışmaları
 • Bayi toplantıları
 • Özel aktiviteler
 • MC (Masters of Ceremony)
EKİP YÖNETİMİ
 • Merchandising
 • Satış ekipleri
 • Tanıtım ekipleri
 • Bayi temsilcileri
 • Host-hostes
 • Lansman hostesleri
 • Marka temsilcileri

LOJİSTİK
 • Depolama
 • Nakliye
ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ
 • Teknik destek
 • Şikayet yönetimi
 • Müşteri memnuniyeti anketleri
 • Bayi memnuniyeti anketleri
 • Araştırma raporlama/analiz